הטבות בפרוייקטים של התחדשות עירונית לקשישים ולזכאים לשירותי סיעוד

שיתוף ב facebook
שיתוף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
הטבות בפרוייקטים של התחדשות עירונית לקשישים ולזכאים לשירותי סיעוד

זה לא סוד שלקשישים יש קשיים אובייקטיבים בכניסה לפרויקט של התחדשות עירונית, ולכן יש חשש שהם לא יסכימו להיכנס לפרויקטים מסוג זה, אם ידעו שיוטל עליהם מס או יידרשו לפנות את דירתם לתקופה זמנית, ולשנות מגורים לאזור פחות מוכר ונוח.

חוק מיסוי מקרקעין שתוקן לאחרונה במסגרת חוק ההסדרים, מעניק לאוכלוסיית הגיל השלישי תמריצים נוספים על אלו שקיימים בפרויקטים מסוג התחדשות עירונית (פינוי בינוי או תמ"א 38/2 הריסה ובניה) – וזאת כדי לגשר על קשיים מעין אלו.

מיהו קשיש לצורך קבלת ההטבות?

קשיש הוא אדם שמלאו לו 70 שנים במועד בו נחתם הסכם המכירה הראשון על ידי אחד מבעלי הדירות האחרים בבית המשותף, ובאותו מועד הוא התגורר ביחידת המגורים הנמכרת שנתיים רצופות לפחות; אדם שנזקק לשירותי סיעוד הוא אדם המתגורר בפרויקט ונכון למועד חתימת הסכם המכירה הראשון היה זכאי לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי וקבעו לו סיוע ברמה 5 או 6 בלבד (לרבות בהעסקת עובד זר)

מהן הטבות המס?

מכירת הזכות לדירה החדשה לצד ג': קשיש, שאינו רוצה לחתום על פרויקט של התחדשות עירונית בשל הקושי בפינוי דירתו לתקופה זמנית שבה יידרש לגור בשכירות, יוכל למכור את זכותו לדירה החדשה בפרויקט לצד שלישי בפטור ממס, ובתנאי שהוא ישתמש בכספי התמורה כדי לרכוש דירת מגורים עבורו במקום אחר.

מכירת הזכויות בדירה הישנה ליזם: קשיש יוכל למכור ליזם את כל זכויותיו בדירת המגורים הישנה, ובתמורה לקבל מהיזם שתי יחידות מגורים חלופיות תמורת דירתו, ומכירה זו תהא פטורה מתשלום מס שבח.

קבלת דירה חדשה ותמורה נוספת במזומן: קשיש שאינו זקוק לדירה גדולה יותר מדירתו הישנה, יוכל לקבל מהיזם דירה חדשה באותו הגודל בפרויקט, ובנוסף תמורה כספית שוות ערך להפרש שבין שווי הדירה שיקבלו הדיירים האחרים בפרויקט לבין שווי הדירה הקטנה יותר שניתנה לקשיש. על חלק התמורה שיתקבל בידי הקשיש במזומן יחול פטור ממס.

מכירת הזכות לדירה החדשה ליזם: קשיש שימכור ליזם את זכותו לדירה החדשה במתחם, יהיה פטור ממס שבח וממס רכישה וזאת אם הקשיש יעמוד בכל תנאי הסעיף כגון: מכירה ליזם לפני שהתקבל היתר בניה, רכישת דירה חלופית או זכות למגורים בבית אבות ושווי יחידת המגורים לא פחת מ-75% משווי המכירה של הדירה שהיה צריך לקבל מהיזם".

חיה אביסרור שמעוני
עו"ד ורו"ח חיה אביסרור שמעוני

בעלת משרד בוטיק בעל מומחיות רחבה ומקיפה של עולם המס האזרחי על כל רבדיו, לרבות התמחות במיצוי זכויות רפואיות אל מול רשויות המס.

* האמור בתוכן דלעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במאמרים משפטיים באתר, עושה כן באחריותו ועל דעת עצמו.

לייעוץ משפטי אישי