7 סיבות לחתום עוד היום על ייפוי כוח מתמשך

שיתוף ב facebook
שיתוף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי חשוב, באמצעותו רשאי אדם בעל דעה צלולה וחף מכל לחץ, למנות מיופי כוח, שימלאו אחר הוראות ספציפיות שייתן בנושאים שונים (רפואיים, כספיים, אישיים) במקרה שייאבד בעתיד את כשירותו המשפטית- מבלי שיהיה צורך למנות אפוטרופוס לגופו ו/או לרכושו.

נקודות המדגישות את חשיבות העריכה של ייפוי כוח מתמשך:

1# להבדיל מצוואה, המסדירה את חלוקת עזבונו של המצווה לאחר מותו- מסדיר ייפוי הכוח המתמשך את כל שנדרש בעיניי מייפה הכוח במקרה בו ייאבד היכולת לקבל החלטות בעודו בחיים- וזאת גם בעניינים רפואיים, גם כספיים וגם אישיים- וזאת מבלי להזדקק להחלטות שיפוטיות בעניין מינוי אפוטרופוס וכיו"ב- על הנגזר מהן.

2# היקף ה"מנדט" שנותן מייפה הכוח למיופה הכוח בנושאים השונים- מוסדר בייפוי הכוח המתמשך באופן מפורט. מיופה הכוח אינו רשאי לסטות מההרשאות המפורשות.

3# כדי שלא להביא את ניהול ענייניו הכספיים של מייפה הכוח באבסורד- קובע החוק, שגם כאשר לא קבע מייפה הכוח מגבלות באשר להיקף ייפוי הכוח בענייני כספים- דורשת כל פעולה של יותר ממאה אלף שקלים את אישור בית המשפט כקופסת ביקורת.

4# ייפוי כוח בעניינים כספיים, מאפשר למיופה הכוח להפעיל את חשבונות הבנק של מייפה הכוח, תוך היצמדות להוראות שנתן מייפה הכוח בייפוי הכוח המתמשך. בהיעדר ייפוי כוח כזה – יכול הבנק לחסום את החשבונות. ייפוי כוח רגיל שנתן בעל חשבון לזולתו פוקע בעת שמאבד מייפה הכוח את כשרותו המשפטית. ייפוי הכוח המתמשך מונע מצב כזה בעת צרה.

5# בענייני רפואה, מסדיר חוק החולה הנוטה למות תשס"ו-2005 הנחיות מקדימות שנותן אדם בהיותו כשיר, למקרה בו ייחשב "חולה הנוטה למות"- היינו כשרופא נותן לו פרוגנוזה של לא יותר משישה חודשי חיים. במסגרת ייפוי כוח מתמשך, יכול כל אדם לתת הנחיות מקדימות התואמות את רצונותיו והשקפותיו – ללא צורך להיות "חולה הנוטה למות"- במקרה שייבצר ממנו לתת הסכמה מדעת לפעולות רפואיות כאלה ואחרות בו. במקרה כזה ידאג מיופה הכוח לשלומו על פי רצונותיו והשקפותיו- ולא ישאיר את ההחלטה בידיים של רופאים הזרים לדעתו ולהשקפותיו.

6# ייפוי הכוח המתמשך גם מסדיר הוראות בעניינים אישיים – כגון:

מתן תשורות ומתנות לאהובי מייפה הכוח.

מה לעשות בחפצים שיש למייפה הכוח סנטימנט אליהם במקרה שייאבד את כשירותו.

הצורך לטפל באחרים (בין אם אנשים הנזקקים לתמיכתו ובין אם בעלי חיים).

אחזקה, שמירה וטיפוח הבית או כל נכס אחר של מייפה הכוח- וכיו"ב.

7# במסגרת ייפוי הכוח המתמשך רשאי מייפה הכוח לכלול הוראות בדבר מתן הוראה על הפעלת ייפוי הכוח המתמשך: למי להודיע, מה לעשות- וכו').

עו"ד דב (דובי) דוניץ

עו"ד ומגשר מוסמך דב (דובי) דוניץ, מייסד משרד עורכי דין דוניץ ושות'. בעל הסמכה של משרד המשפטים לעריכת ייפוי כוח מתמשך, מלווה חברות ובעלי נכסים במעבר הבין דורי ובעל ניסיון של למעלה משלושים שנה בתחום הנדל"ן.

* האמור בתוכן דלעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במאמרים משפטיים באתר, עושה כן באחריותו ועל דעת עצמו.

לייעוץ משפטי אישי