המדריך להגשת תביעה ייצוגית

שיתוף ב facebook
שיתוף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
המדריך להגשת תביעה ייצוגית

תביעה ייצוגית, כשמה כן היא, היא תביעה המייצגת ציבור של תובעים, בניגוד לתביעה רגילה הדנה אף בעניינו של היחיד.

בדיון שנערך בכנסת בנושא תביעות ייצוגיות, הוסבר חשיבותן בכך שבעידן הכלכלה החופשית, קיים צורך לאזן בין כוחן של החברות הגדולות לבין האינטרסים של הצרכן. אותו צרכן סופי אין לו את הכוח והידע להתמודד בזירה המשפטית מול אותם גופים – כך שההגנה המשפטית שלו, נשחקת ונעלמת. התביעה הייצוגית מנצלת את התארגנותם של ציבור צרכנים שלם, באופן שכוחם המשותף ותביעתם המשותפת, יאפשרו להם לקבל את יומם בבית המשפט.

ואכן, בין מטרות החוק כפי שנוסחו, אנו מוצאים את המטרות הבאות:

 1. מימוש זכות הגישה לבית המשפט
 2. מתן סעד הולם לנפגעים
 3. אכיפת הדין והרתעה
 4. ניהול יעיל של התביעות

אז איך מגישים תביעה ייצוגית, מי רשאי להגישה ומה הסיכוי שתתקבל? על כך ועוד, במדריך להגשת תביעה ייצוגית שלפניכם.

מי רשאי להגיש בקשה לאישור תביעה כתביעה ייצוגית?

בניגוד להגשת תביעה רגילה, הגשת תביעה ייצוגית ככזו, מצריכה אישור מקדמי של בית המשפט. הדבר נובע מהחשש הקיים שקבלת תביעות ייצוגיות רבות, עלולות למוטט את החברה או התאגיד הנתבע בשל הסכומים הגבוהים הנלווים בדרך כלל לתביעה ייצוגית, ולכן הציב המחוקק משוכה ראשונה ומעניק לבית המשפט את הסמכות לסנן את התביעות שאינן ראויות להיות נידונות כ"תביעות ייצוגיות".

מהם התנאים המצטברים שבהתקיימם ניתן יהיה להגיש בקשה להכרה בתביעה כתביעה ייצוגית?

 1. תביעה באחד מן הנושאים המופיעים בתוספת השנייה, כגון תביעה לפי חוק הגנת הצרכן, תביעה נגד מבטח, תביעה נגד בנק, תביעה לפי חוק הגבלים עסקיים ועוד.
 2. התובע המבקש את אישורה של התביעה, חייב להיות בעל אינטרס אישי, היינו אדם שיש לו עילת תביעה מבוססת לכאורה כנגד הנתבע.
 3. על התביעה לעורר "שאלות מהותיות של עובדה או משפט, המשותפות לכלל חברי הקבוצה". לפי הפסיקה, מספיק יסוד משותף בין חברי הקבוצה, כדי לעמוד בתנאי סעיף זה.
 4. המבקש חייב להראות כי יש סיכוי סביר לקבלת התביעה והכרעה משפטית לטובתו.
 5. על המבקש לנמק מדוע הגשת תביעה ייצוגית היא הדרך המשפטית הנכונה, היעילה וההוגנת ביותר כדי להכריע במחלוקת העומדת בין הצדדים.
 6. על המבקש להראות כי גודלה של הקבוצה בעלת האינטרס המשותף, מצדיק הגשת תביעה ייצוגית.
 7. על המבקש לשכנע כי הוא האדם הנכון לייצג את הקבוצה וכי הוא פועל בדרך הולמת ובתום לב למען כלל חברי הקבוצה.

המציאות מוכיחה כי רובן של הבקשות לאישור תביעה ייצוגית, נדחות, בשל סיבות שונות שעיקרן אי עמידת המבקש בצבר התנאים המוקדמים לאישור הבקשה, וכן בחששם של בתי המשפט שגל תביעות ייצוגיות, עלול לערער את יציבותן הכלכלית של החברות הנתבעות.

אם התביעה סולקה בשל הסכם בין הצדדים, או אם המבקש חוזר בו, רשאי בית המשפט לבחון את הנסיבות שהביאו לסילוק התביעה, ע"מ לעמוד על זכותם של כלל חברי הקבוצה לייצוג הולם ללא אינטרסים נסתרים או סיכומי דברים עלומים בין המבקש לנתבעים ללא יידוע חברי הקבוצה.

הליך התביעה הייצוגית – לאחר אישורו

לאחר שבית משפט מאשר את הבקשה להכיר בתביעה כתביעה ייצוגית, היא נידונה כתביעה רגילה כאילו הוגשה ע"י כל אלו המנויים על הקבוצה. המבקש, שהפך לתובע, מייצג את כל חברי הקבוצה ואלו אינם נצרכים לדיונים בתביעה. משמעות הייצוג היא שפסק הדין שיינתן, כאילו ניתן לכל אחד ואחד מהקבוצה ומחייב אותו.

אם התביעה נדחית, הרי שחברי הקבוצה מנועים להגיש תביעה אישית בגין אותה עילה שנידונה במסגרת התביעה הייצוגית, אלא אם כן הוציאו עצמם מהכלל לפני מתן פסק הדין.

כל הסכם פשרה בין התובע לבין הנתבע, מחייב את אישורו של בית המשפט ששם ליבו האם נפגעו זכויותיהם של חברי הקבוצה ושמא הפשרה שנעשתה, מיטיבה עם התובע על חשבון חברי הקבוצה.

יצוין כי ארגוני צרכנים שיש להם עניין בתביעה המסוימת שהוגשה, יכולים להצטרף כצד לדיונים בתביעה שהוגשה ע"י תובע כלשהו. כמו כן, המועצה הישראלית לצרכנות זכאית להגיש אף היא בקשה להכיר בתביעה כתביעה ייצוגית, זאת מכוח היותה מייצגת ציבור צרכנים שנפגע מצד ג'.

תביעה ייצוגית נגד רשות מקומית

ישנם מקרים רבים שתושבים נפגעים מצעדי רשות מקומית כמו הטלת קנס שאיננו מוצדק או הטלת מס או חיוב שלא כדין. האם תושבים אלו רשאים להגיש תביעה ייצוגית נגד הרשות המקומית?

המחוקק מתיר הגשת מתיר הגשת תביעה ייצוגית נגד רשות אולם מציב שתי משוכות כנגדה:

 1. הגשת הודעת "חדילה" – היינו הרשות חדלה מהמעשה שבגינו הוגשה התביעה מכאן ולהבא, ואינה חייבת בהשבת גביית היתר.
 2. אם הרשות חויבה בהחזרת גביית היתר, הרי זו מוגבלת להחזר של עד 24 חודשים.

בפועל, בית המשפט אינו שש להתיר תביעה ייצוגית כנגד רשות שלטונית ומעטים ונדירים המקרים שבהם אכן אושרה תביעה כנגד הרשות.

סיכום: הליך הגשת תביעה ייצוגית נועד לסייע לציבור צרכנים לבקש סעד מבית המשפט על עוולה שנגרמה להם, למרות שכל תביעה ותביעה בנפרד, לא הייתה מצדיקה הגשת תביעה. החוק מציב שורת תנאים מוקדמים לאישורה של התביעה כייצוגית ועל המבקש לעמוד בכולן. בפועל, מרבית הבקשות נדחות בשל שיקולים ענייניים ואף מערכתיים.

עו"ד נועם קוריס

עו”ד נועם קוריס, בעל משרד עו”ד נועם קוריס ושות’ העוסק מאז שנת 2004 בתביעות ייצוגיות, משפט מסחרי וסכסוכים עסקיים.

* האמור בתוכן דלעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במאמרים משפטיים באתר, עושה כן באחריותו ועל דעת עצמו.

לייעוץ משפטי אישי