"עיקול רישיון נהיגה": מה אפשר לעשות והאם ניתן לבטלו?

שיתוף ב facebook
שיתוף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp

הגעתם למשרד הרישוי לחידוש רישיון הנהיגה ונעניתם שלא ניתן לחדש את הרישיון כיוון שהוא מוגבל או מעוקל. מה עושים ואיך מתמודדים עם מצב זה?

הגבלה על רישיון הנהיגה, או כפי שמגדירים זאת החייבים, "עיקול רישיון נהיגה", מוטלת על רישיונם של אנשים שנפתח נגדם תיק, אחד או כמה, בהוצאה לפועל, ותיק זה נפתח לפני למעלה מחצי שנה. מטרת ההגבלה היא "ללחוץ" על החייבים שמתחמקים מלשלם את חובותיהם. בעייתם העיקרית של החייבים המתמודדים עם מספר תיקים פתוחים בהוצאה לפועל היא, שהם נדרשים לפעול בכל אחד מהתיקים כדי לבטל את הגבלת רישיון הנהיגה שהוטלה על רישיונם. במצב זה יכולתם של החייבים לשכנע את הרשם, וליתר דיוק, את הרשמים בכלל התיקים – מוגבלת מאוד. זו משימה קשה מאוד ויתכן אף בגדר משימה בלתי אפשרית. משמעות הדברים היא פגיעה באיכות חייהם של החייבים, ולרוב אף ביכולתם להמשיך לעבוד ולהתנייד ממקום למקום, שזהו צורך בסיסי. מציאות זו עלולה להשפיע גם על יכולתם לתפקד כהורים, למשל להסיע את ילדיהם, במיוחד כאשר אין תחבורה ציבורית במקום מגוריהם.

בשל מצבים אלו ניתן להגיש בקשה מיוחדת לביטול ההגבלה על רישיון הנהיגה, ולפרט במסגרתה את הנסיבות המיוחדות לאותו מקרה. אך יש לציין כי לשכת ההוצאה לפועל כמעט שאינה נענית לבקשה מעין זו כאשר החייבים אינם מראים נכונות לשלם את חובותיהם, כי אז אין סיבה מוצדקת להיענות לבקשתם. במקרה שיש לחייב כמה תיקים בהוצאה לפועל, ובכולם הוטלה הגבלה על רישיון הנהיגה, די בכך שההגבלה בתיק אחד תעמוד על כנה כדי להצדיק את אי השבת הרישיון או את אי חידושו.

המלצתנו במקרים מהסוג שתוארו, היא לפנות להליך מתאים עבור החייבים, הן לשם ביטול ההגבלה על רישיון הנהיגה והן לשם סגירת התיקים בהוצאה לפועל ואיפוס החובות, כאשר לכל חייב יותאם פתרון אחר בהתאם למצבו הכלכלי, נסיבותיו האישיות וכו'.

כעקרון, לאחר כניסת חוק חדלות פירעון בספטמבר 2019, ישנם 3 פתרונות לסילוק חובות החייבים:

הראשון – אם מדובר בחובות מעל 50,152 ₪ ניתן לפנות להליך של חדלות פירעון, שנמשך תקופה של 4–5 שנים. בסוף התקופה כל חובותיו של החייב מתאפסים – לא רק חובות שנתבעו במסגרת תיקי הוצאה לפועל – אלא גם כל החובות על שמו שנצברו עד מועד פתיחת תיק חדלות הפירעון.

השני – אם יש באפשרות החייב לשלם תשלומים גבוהים יותר, או להציע תשלום אחד משמעותי לסגירת התיק או התיקים, סביר להניח שהפתרון המתאים לו הוא הסדרים פרטניים מול הזוכה/ הנושה. בדרך זו ניתן יהיה להפחית את יתרת החוב בתיק.

השלישי – אם אין באפשרות החייב להגיע להסדרים מול הזוכים/ הנושים הפרטניים, הוא יכול לפנות להוצאה לפועל ולהגיש "בקשה לאיחוד תיקים", אם קיימים כמה תיקים, או "בקשה למתן צו תשלומים", אם קיים תיק יחיד.

במצב זה יהיה על החייב להציע תשלום של לפחות 3% מסך החובות בתיקים. לעניין זה יצוין כי גם כאשר מוגשת בקשה כזו, רשאי רשם ההוצאה לפועל ליתן צו תשלומים גבוה יותר מ- 3%, כל זה ייעשה בהתאם למצב הכלכלי של החייב והכנסות התא המשפחתי.

דוגמה לכך היא כאשר הכנסות החייב והתא המשפחתי מסתכמות בסך 20,000 ₪, הוצאותיהם עומדות על סך 15,000 ₪ והחוב בהוצאה לפועל עומד על סך 10,000 ₪. במקרה כזה סביר להניח שרשם ההוצאה לפועל לא יאשר מתן צו תשלומים על סך 300 ₪ בחודש, אלא ייתן צו גבוה יותר.

בעבר היו יכולים חייבים בהוצאה לפועל להגיש בקשה למתן צו תשלומים ואיחוד תיקים מוגבל באמצעים, כאשר הצו שהיה ניתן במקרים כאלה, לרוב, היה צו מינימאלי, על סך של כמה מאות שקלים. אך כיום ובעקבות כניסתו לתוקף של החוק החדש, אין אפשרות להגיש בקשה כזו.

האם חייב בהוצאה לפועל רשאי לנהוג כאשר ישנה הגבלה על רישיון הנהיגה שלו?

כעקרון כאשר חייב נוהג עם רישיון נהיגה שאינו בתוקף עקב הגבלה שהוטלה על רישיונו, זו עבירת תנועה חמורה שעלולה להסתיים בזימון לבית משפט, מתן קנס, פסילה של הרישיון או במקרים מסוימים, אף מאסר. ברוב המקרים כאשר חייבים נוהגים במכוניתם והמשטרה עוצרת אותם, היא אינה בודקת האם ישנה הגבלה על רישיון הנהיגה, אלא בודקת את הרישיון שהחייב מציג להם. אם הרישיון בתוקף, המשטרה משחררת את החייב ללא מתן דו"ח/קנס/ זימון לבית משפט בעניין.

אולם כאשר שוטר הבודק לעומק את פרטי הנהג רואה שהוטלה הגבלה על רישיונו, עליו להודיע לנהג כי קיימת הגבלה על רישיון הנהיגה שברשותו – למרות שהרישיון בתוקף – ואף להחתימו על אישור שהוא מודע לקיום ההגבלה. אם אותו נהג נתפס שנית בנהיגה עם הגבלה, רוב הסיכויים שיזומן לבית המשפט או יקבל קנס/ דוח על העבירה האמורה. מניסיוננו, הבעיה העיקרית של החייבים מתחילה רק כאשר ניגשים למשרד הרישוי לשם חידוש רישיון הנהיגה שברשותם.

האם חייב שהרישיון שלו הוגבל לתקופה של שנתיים ומעלה, מחויב לעבור את מבחני הנהיגה (תיאורטי ומעשי) שנית?

עד שנת 2017, נהגים שרישיון הנהיגה שלהם הוגבל לתקופה של למעלה משנתיים ולאחר מכן פעלו להסרת ההגבלה, חויבו לעבור שנית מבחן מעשי ותיאורטי לשם חידוש הרישיון, כתנאי הכרחי להוצאת רישיון חדש. בשל ההכרה שמדובר בתנאי הרתעתי ועונשי, המתאים יותר לעברייני תנועה שרישיון נהיגתם נפסל או נשלל מכוח עבירה על החוק, הוראת החוק תוקנה. במסגרת התיקון הוחלט שחייב שרישיון הנהיגה שלו הוגבל או נשלל למשך יותר משנתיים, וההגבלה נובעת בגלל היותו מצוי בחובות כספיים, השבת רישיון הנהיגה שלו לא תהיה תלויה עוד בכך שהחייב ייגש שנית למבחן מעשי ותיאורטי.

במאמר מוסגר יצוין כי כיום עומדת בפני ועדת החקיקה הצעה לתיקון חוק ההוצאה לפועל, במסגרתה מוצע לבטל את סמכות ההוצאה לפועל להגביל או לשלול רישיון נהיגה של חייבים בהליכי הוצאה לפועל. הצעת התיקון האמורה טרם עברה קריאה ראשונה וקשה להעריך האם תתקבל.

מסרי את בוזגלו, משרד עורכי דין
מסרי את בוזגלו, משרד עורכי דין

משרד עורכי דין מסרי את בוזגלו, מתמחה כבר מעל 10 שנים, בהליכי חדלות פירעון, הוצאה לפועל והסדרים מול נושים.

משרדנו אשר צבר ידע וניסיון רב בתחומי עיסוקו, מתאים את הפתרון הטוב ביותר עבור כל לקוח ולקוח ומלווה את לקוחותיו באופן אישי ומקצועי.

* האמור בתוכן דלעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במאמרים משפטיים באתר, עושה כן באחריותו ועל דעת עצמו.

לייעוץ משפטי אישי