המדריך שכל נפגע גוף כתוצאה מתאונת דרכים חייב להכיר

שיתוף ב facebook
שיתוף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
המדריך שכל נפגע גוף כתוצאה מתאונת דרכים חייב להכיר

כמי שמייצגת שנים רבות תובעים בתביעות תאונות דרכים נגד חברת ביטוח, ומנהלת פורום תאונות דרכים באתר הפורומים המשפטיים, אני נתקלת בפניות רבות של נפגעי תאונות דרכים אשר אינם יודעים כיצד לפעול, רפואית ומשפטית, לאחר שנפגעו בתאונת דרכים. במאמר זה בחרתי לרכז מספר שאלות נפוצות ובצידן תשובות, שיסייעו לכל נפגע בתאונת דרכים לקבל את המידע הדרוש על מנת לפעול בדרך הנכונה ביותר.

חשוב להדגיש כי על מנת לקבל את הפיצוי המקסימאלי המגיע לכל נפגע בתאונת דרכים, יש לנקוט בפעולות מסוימות אשר את חלקן יש לבצע כבר במועד התאונה. לפעולות אלו חשיבות מכרעת בניהול הליך התביעה נגד חברת הביטוח והן תורמות להגברת הסיכויים לקבלת הפיצוי הכספי המרבי שישקף את חומרת הפגיעה והשלכותיה על תפקודו של הנפגע. כמובן שהכול עפ"י נסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

מאמר זה מנוסח באופן כללי ואין לייחס את האמור בו למקרה ספציפי אלא נדרש לבחון כל מקרה לגופו שכן ישנן נסיבות המצריכות נקיטת פעולות אחרות או נוספות שאינן מפורטות במאמר זה. לפיכך מומלץ ואף רצוי להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית, רפואית או אחרת, ורצוי לעשות זאת סמוך למועד התאונה ככל הניתן.

האם כל נפגע בתאונת דרכים זכאי לפיצוי כספי?

כל מי שנגרמו לו נזקי גוף בתאונת דרכים, בין אם מדובר בנוסע ברכב, נהג או הולך רגל, זכאי לקבל פיצוי כספי עבור נזקי הגוף שנגרמו לו כתוצאה מהתאונה – זאת מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, אלא אם מדובר באירוע תאונה שנופל בגדרם של המקרים המנויים בחוק שבהם נשללת הזכאות לפיצוי.

האם הפיצוי הכספי שמגיע לנפגע בתאונת דרכים תלוי בגורם האשם בתאונה?

כאשר מדובר על נזק גוף, הזכאות לפיצוי איננה תלויה בשאלת אשמתו של אותו נפגע בתאונה. זאת להבדיל מתביעות נזיקין אחרות כגון תביעה בגין נזק לרכוש שנגרם לרכב. בתביעות לפיצוי עבור נזקי גוף חל העיקרון המשפטי "אחריות מוחלטת", הגורס כי אין צורך להוכיח את אחריות המזיק לנזק, לפיכך אין זה משנה אם הנפגע אשם בתאונה או לא, וכל עוד הוכח כי נגרמה תאונת דרכים ונגרם נזק גופני, נפשי או שניהם, הנפגע זכאי לפיצוי כספי. השלב הבא הוא לבחון מהו סכום הפיצוי המגיע לנפגע – בהתאם להיקף הנזק וחומרתו – כפי שיפורט בהמשך מאמר זה.

מיהו הגורם המפצה את הנפגע בתאונת דרכים?

על מנת להשיב לשאלה הזו נדרש לבחון את שאלת מעמד הנפגע במועד התאונה. אם הנפגע נהג ברכב או שהה ברכב בקרות התאונה – התביעה מופנית נגד חברת הביטוח שביטחה בפוליסת ביטוח חובה את הרכב שבו נהג הנפגע או נסע בו, וכן גם במקרים שבהם רכב אחר אשם בתאונה או שמדובר בתאונה עצמית כדוגמת התנגשות במעקה. אם הנפגע היה במעמד התאונה הולך רגל – התביעה היא כנגד חברת הביטוח שביטחה את הרכב שפגע בו.

במקרים שבהם נהג הרכב הפוגע לא עצר אלא המשיך בנסיעתו ואין באפשרות הנפגע הולך הרגל לאתרו, (תאונות "פגע וברח") הנפגע זכאי לפיצוי מ"קרנית" – תאגיד ציבורי שהוקם מכוח החוק ומטרתו לפצות נפגעי גוף במקרים שבהם לא קיים גורם מבטח אחר שיפצה אותם.

מהו סכום הפיצוי המגיע לנפגע תאונות דרכים?

מדובר בשאלת "מיליון הדולר" עבור כל נפגע בתאונת דרכים.
על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ישנם סוגים שונים של ראשי נזק שניתן לתבוע במסגרת הליכים לקבלת פיצוי. בין היתר ניתן לתבוע פיצוי בגין:

1. הוצאות רפואיות.
2. עזרת הזולת.
3. הפסדי שכר עובר למועד הגשת התביעה.
4. הפסדי שכר לעתיד.
5. פיצוי עבור עוגמת הנפש שחווה הנפגע המכונה בשפה המשפטית "פיצוי שאינו ממוני בגין כאב וסבל".

כל נפגע מעוניין לקבל את הסכום המקסימאלי שיפצה אותו על מלוא הנזק שנגרם לו וחומרתו. נקודת המוצא בכל בחינת תביעה מסוג זה היא כי סכום הפיצוי הוא אינדיווידואלי ומשתנה ממקרה למקרה. הפיצוי הכספי מחושב בהתבסס על נתונים כגון: גילו של הנפגע, תחום עיסוקו, האם נותרה לנפגע נכות או מגבלה ואיך אותה נכות משפיעה על תפקודו וכושר ההשתכרות שלו. כך לדוגמה, פגיעה בעמוד השדרה של מדריך ספורט בן 29 שנמצא בתחילת הקריירה העצמאית שלו וככל הנראה לא יוכל להמשיך בעיסוקו – אינה זהה לפגיעה בברך של מזכירה בת 55 אשר עבודתה אינה דורשת עמידה ממושכת והיא קרובה יותר לגיל פרישה. לא בכדי נכתב כי כל מקרה נבחן לגופו וכדי להשיב על שאלה זו צריך לבחון את מלוא המסמכים הרפואיים ויתר נתוני התיק.

אם קיימות חברות ביטוח – למה בעצם צריך עו"ד?

חברות הביטוח, כמו כל גוף כלכלי אחר, יוצאות מתוך נקודת הנחה שהנפגע בתאונת דרכים שפנה אליהם באופן עצמאי, אינו מודע לכלל רכיבי הנזק שבגינם הוא זכאי לתבוע פיצוי כספי ואינו יודע לגלם רכיבים אלו לסכומי כסף שישקפו את מלוא נזקיו. לכן חברות הביטוח שיודעות שאותם נפגעים מעוניינים בכסף מהיר, מנסות ב"שיטת מצליח" לסיים את התביעה ולשלם סכומים נמוכים ככל הניתן. עורך דין המתמחה בתביעות תאונות דרכים, יידע לעמוד על כל זכויות הנפגע ולמצות את כל ראשי הנזק הרלוונטיים לתביעתו.

מהי משמעות התיעוד הרפואי בתביעות תאונות דרכים?

בעניין זה חל הכלל – מה שלא כתוב לא חשוב!

בתביעות מסוג זה, לתיעוד הרפואי קיימת חשיבות מכרעת ועל בסיסו תקום או תיפול תביעת הנפגע לקבלת הפיצוי המקסימלי המגיע לו. לתיעוד השפעה ישירה על גובה הפיצוי שאותו נפגע עשוי לקבל, שכן אלו הם המסמכים שיש בהם כדי להוכיח "בזמן אמת" כי הנפגע אכן עבר תאונת דרכים, וממסמכים אלה חברות הביטוח ובית המשפט למדים על סוג הפגיעה, היקפה והנכות הרפואית והתפקודית שנותרה לנפגע – המבססים את התביעה לסכום הפיצוי הכספי. חשוב לזכור כי ברוב המקרים, הנזק שנגרם לנפגע מתגבש לאחר חודשים רבים ממועד התאונה. לפיכך חשוב מאוד לקבל טיפול רפואי סמוך לתאונה ולאורך זמן, גם אם באותה נקודת זמן פגיעות אלו נראות שוליות.

יתרה מכך, כאשר נפגע מוותר על האפשרות להיבדק סמוך לתאונה, לא תהיה לו עוד אפשרות להוכיח בהמשך את הנזק שנגרם לו, ובכך הוא מאפשר לחברת הביטוח לטעון כי נוכח הזמן הרב שחלף, בהעדר תיעוד רפואי לאותו נפגע, לא נגרם נזק כתוצאה מהתאונה או שנגרם לו נזק מינימאלי ובהתאם ייגזר סכום הפיצוי.

מהן הפעולות שחשוב שכל נפגע יבצע לאחר קרות תאונת דרכים?

א. בירור ותיעוד פרטי התאונה– אם הדבר אפשרי, יש לברר במועד התאונה את פרטיהם של הנהגים המעורבים ולתעד אותם, כך גם צילום פוליסת ביטוח, מספר רישוי של הרכב, רישיון, תמונות ממקום התאונה וכיו"ב.

ב. פנייה לקבלת טיפול רפואי – אם הנפגע לא פונה באמבולנס, מומלץ לפנות לקבלת טיפול רפואי סמוך למועד התאונה ככל הניתן, וזאת משתי סיבות עיקריות:
1. כדי לוודא שלא נגרם נזק גופני שאינו נראה לעין.
2. המסמך הראשון שמתקבל הוא בעל חשיבות מכרעת ומשמש כמסמך מוביל בתיק – רוב חברות הביטוח בודקות את הנסיבות שהובילו לפנייה לקבלת טיפול רפואי ועל בסיס מסמך זה הן דוחות תביעות רבות, לכן במעמד הבדיקה חשוב לציין בפני הרופא כי הגעת הנפגע היא בעקבות תאונת דרכים ולתאר את שארע. את כל המסמכים הרפואיים יש לשמור ולהעביר לעורך הדין המטפל בתביעה.

אבהיר כי אם מדובר בתאונת דרכים מתרחשת בדרך לעבודה, במהלכה או בחזרה ממנה – חשוב לציין זאת בפני הרופא המטפל, דבר שיסייע לנפגע למצות זכויותיו גם במסגרת ענף נכות מעבודה במוסד לביטוח הלאומי.

ג. פנייה לקבלת אישור משטרה – על הנפגע לגשת למשטרה ולדווח על התאונה בציון נסיבות התאונה ופרטי הגורמים המעורבים. לקבלת אישור משטרה קיימת חשיבות כפולה: הסיבה האחת, באמצעות אישור זה הנפגע יכול לפנות למוסד הרפואי המטפל על מנת שיישא בהוצאות הטיפולים הרפואיים כתוצאה מהתאונה. הסיבה השנייה, על מנת שלנפגע יהיה תיעוד בנוגע לנסיבות התאונה, הגורמים המעורבים ומהות הפגיעה, זאת לצורך קבלת הפיצוי מחברת הביטוח.

ד. איסוף ותיעוד מסמכים רפואיים וקבלות – איסוף ותיעוד המסמכים הרפואיים וקבלות עבור טיפולים או תרופות, נחוצים להוכחת הנזקים שנגרמו לנפגע עקב התאונה ולצורך השבתן מחברת הביטוח (רכישת תרופות, עזרים רפואיים ודמי השתתפות בטיפולים).

כיצד משולם שכר טרחת עורך הדין המטפל בתביעות תאונות דרכים?

נושא שכר הטרחה לעורך הדין המטפל בתביעות מהסוג הזה מוסדר בחוק המגביל את סכום שכר הטרחה שעורך דין זכאי לקבל עבור ייצוג משפטי בתביעת תאונת דרכים, בהתאם לאחוזים הקבועים בחוק.
אחת המטרות של הסדרת נושא שכר טרחה היא להקל על אלו שספגו נזקי גוף עקב תאונות דרכים לקבל סעד מהיר והולם בגין נזקיהם וסבלם. הסדר זה מקנה אינטרס משותף הן לנפגע והן לעורך הדין המטפל בתביעתו לקבל סכום פיצוי כספי גבוה ככל הניתן.

מהו המועד הנכון להגשת התביעה?

חוק ההתיישנות קובע כי תביעתו של נפגע כתוצאה מתאונת דרכים מתיישנת לאחר 7 שנים ממועד אירוע התאונה. במהלך תקופה זו ניתן להגיש את התביעה לבית המשפט. כאשר מדובר בקטין שנפגע בתאונת דרכים, מרוץ ההתיישנות,7 שנים, יחל מהגיעו של הקטין לגיל 18, כך שיהא באפשרותו להגיש תביעה עד להגיעו לגיל 25. רק הגשת תביעה לבית המשפט עוצרת את מרוץ ההתיישנות.

למרות הזמן הרב שבו ניתן להגיש תביעה, מומלץ שלא להשהותהּ זמן רב מדי, שכן המתנה ארוכה טרם הפנייה לחברת הביטוח או לבית המשפט' עלולה לנתק את הקשר הסיבתי בין הפגיעה שנותרה לבין התאונה. לחלופין חברת הביטוח עשויה להעלות את הטענה כי נוכח השיהוי הרב בהגשת התביעה – נפגעה יכולתם לברר את נסיבות התאונה כראוי.

מנגד, לא מומלץ לסיים את הליך התביעה בסמוך למועד קרות התאונה אלא רק לאחר התגבשות הנזק ורק כאשר קיימת סבירות גבוהה שלא יחול שינוי במצב הרפואי או החמרה בו, שכן לאחר סיום התביעה וקבלת הפיצוי הכספי, לא ניתן יהיה לתבוע פיצויים נוספים מחברת הביטוח בגין אותה תאונה, גם אם בעתיד תחול החמרה במצב הרפואי.

עו"ד עדי רחמים

עו”ד עדי רחמים, מייסדת ובעלים של עדי רחמים ושות’ – משרד עורכי דין וגישור, המתמחה בייצוג נפגעי גוף כתוצאה מתאונות דרכים, תאונות עבודה, מפגעים בשטחי ציבור ואירועי נזק אחרים.

עו”ד רחמים ייצגה בהצלחה אלפי לקוחות (תובעים בלבד) בתביעתם נגד חברות הביטוח, המוסד לביטוח לאומי וגופים שונים, תוך שהיא פועלת בשקיפות וללא פשרות עד לקבלת הפיצוי המקסימלי המגיע לנפגע.

עו”ד רחמים חברה בוועדת נזיקין ומקרקעין בלשכת עורכי הדין ומנהלת פורום תאונות דרכים באתר הפורומים המשפטיים.

* האמור בתוכן דלעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במאמרים משפטיים באתר, עושה כן באחריותו ועל דעת עצמו.

לייעוץ משפטי אישי